Dragomen 

Resmi Evrak

Ciddi yatırımcıya ilave bilgi, plan ve belgeler de isteyebilir.. Yüzyüze ilave tüm planlar ve tasarlanana modüller iletilir.