AÇIK İŞLERE

katıl veya paylaş


Her 1K* için

1.00 - 5.00 USD** +Bahşiş

Günlük Ödeniyor.

(örnek dekontlar paylaşabiliriz)


*1K = Boşluksuz Her Bin Karakter

**fiyat listemizdeki oranlar düşülüp, rayice göre takdir edilir

***kaynak/hedef metinden az olanın karakteri baz alınır

(video sayfasında çeviri sistem videosu talimatlarına uyulmalı)


İşe Katıl / Paylaş >

ortak başarı için paylaşalım

BİTEN İŞLER / COMPLETED PROJECTS

eski işler bitti,

bahşişli günlük ödemeleri yapıldı,

katılım-paylaşım desteğinle yenileri yolda..

English>Arabic

This team work was completed by the team and the tipped share-payments were made on-time. New projects shall be seen here with lucky sponsors who are getting 10% commission. Don't forget, translators in all languages in this professional kitchen are behind you, next to you.. We are getting regular incomes just by creating demand from medias and passing them to the kitchen.. /

Bu ekip çalışması ekipçe ve bahşişli pay ödemeleri zamanında yapılmıştır. %10 komisyon alan siz sponsorların katkısıyla yeni projeler burada görülecek. Unutmayın, bu profesyonel mutfakta tüm dillerdeki tercümanlar arkanızda, yanınızda.. Sadece uygun mecralardan talep oluşturup mutfağa paslayarak da düzenli gelir elde ediyoruz..